Geplaatst: 7 april 2020
e regelwoede van het college van B&W van Utreg kent geen grenzen.
(in het kader van (college is voor: +5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak)
Zo wil de gemeente voorloper zijn van Nederland (het braafste jongetje van de klas, nee: van de hele school...) in het gasvrij maken van hele wijken. In 2030 moet de wijk Overvecht dan zo goed als gasvrij zijn. En als bewoners niet van het gas af willen dan zal de gemeente ze wel gaan dwingen.
Maar: de tweede kamer heeft dat nu verboden: de gemeente mag bewoners niet dwingen van het gas af te gaan.
En dat vindt ons aller Lotje (is het onderhand geen tijd dat ze Jesse in de 2e kamer gaat assisteren met zijn belachelijke ideetjes/luchtballonnetjes?) weer heel erg jammer. Ze zal dat besluit van den Haag heus niet zo maar naast haar neerleggen. Zo zal ze Stedin (het bedrijf wat de gasloze huizen moet realiseren) wel iets in de oren fluisteren om vooral haar doelstelling te halen.

Een ander heikel punt is de Ja-Ja sticker: die is verboden door de rechter. Dus mag Utrecht dit niet langer handhaven. Door de plaatselijke krant het stadsblad was tegen deze regel een kort geding aangespannen en dat heeft de krant in het kader van Journalisieke Persvrijheid ook gewonnen.
De gemeente legt zich hier niet bij neer en gaat in hoger beroep tegen dit vonnis onder het mom van "nodeloze papierverspilling al die reclame folders door je brievenbus."
Diezelfde plaatselijke kranten worden door de gemeente wel gebruikt om haar inwoners op de hoogte te stellen van allerlei wetenswaardigheden uit het gemeentekantoor. Dan vinden de HH op het gemeentekantoor het ineens geen bezwaar dat de kranten overal door de brievenbus glijden.
Waarom dan wel?
Omdat de gemeente ook wel weet dat dit de enige manier is om haar inwoners te bereiken. Betaalde kranten hebben niet zo'n groot bereik.
En toch gaat men het hoger beroep doorzetten....
Snapt u het nog? Nee? Dan bent u echt niet de enige...


Geplaatst: 5 april 2020
aterschap: niet zo slim om te bouwen in het noordelijke deel van Rijnenburg
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft aan dat bouwen in het noordelijke deel (wat tegen De Meern aan grenst) van de polder Rijnenburg niet zo handig is.
Het bouwen zal wel gaan maar bij een overstroming van de Hollandse IJssel (loopt langs de polder in het zuiden) of de Rijn (nóg een stukje verderop gelegen in het zuiden) stroomt de polder vol en komt het water een halve meter tot wel twee en halve meter hoog te staan!
Daarom vindt het Hoogheemraadschap het niet zo slim om daar te bouwen. Men raadt aan om daar een waterberging aan te leggen voor het geval er ooit (en die kansen worden alsmaar groter de komende jaren) behoefte is aan een groot gebied wat men "onder water" kan zetten.

En dat is weer een streep door de rekening van het college van B&W van Utreg.
Zo langzamerhand gaat het er op lijken dat er meer partijen zich keren tegen het onzalige plan om de polder met wat dan ook vol te plempen. Alleen ididoten die er niet wonen en nooit doorheen fietsen weten niet wat ze aanrichten met al dat beton en staal.
De koeien mogen dan inmiddels bijna allemaal al vertrokken zijn, er zijn nog heel wat dieren die de polder nodig hebben om in te leven. Maar ja, dat is een ver van mijn bed show voor de degenen welke huizen in het gemeentekantoor daar aan de spoorlijn. Het zal ze een zorg zijn.


Geplaatst: 27 maart 2020
andaag een artikel in het Algemeen Dagblad:


'Het is misschien beter te focussen op bescherming van kwetsbare mensen, in plaats van zolang het land lam te leggen.'© ANP
Wetenschappers in verzet tegen lockdown:

'We moeten de paniek bezweren'

Laten we ons niet meeslepen op de golven van paniek? Enkele vooraanstaande wetenschappers vinden dat we veel te ver gaan in het bestrijden van het coronavirus.
Bas Soetenhorst (Algemeen Dagblad) 26-03-20, 21:35

Elke middag kort na twee uur volgt een nieuwe onheilstijding van het RIVM. Nog meer doden, ic-opnames en besmettingen. Het versterkt de neiging om verdergaande maatregelen te bepleiten. De volksgezondheid is immers cruciaal. En baat het niet, dan schaadt het niet. Maar is dat wel zo?
President Trump krijgt smalende reacties met zijn wens de economie weer op gang te brengen en de anti-coronamaatregelen af te schalen. Passend in zijn indrukwekkende reeks stompzinnige (corona-) opmerkingen, was de communis opinio. New York Times-columnist Thomas Friedman daarentegen valt Trump bij. 'Laat velen van ons het coronavirus krijgen, herstellen en weer aan het werk gaan - terwijl we ons uiterste best doen de kwetsbaarsten er tegen te beschermen.'

'Angst voor hoge sterftecijfers'
Vooraanstaande wetenschappers hebben ook grote moeite met de huidige aanpak. Voormalig Denker des Vaderlands, ex-huisarts en hoogleraar filosofie Marli Huijer zei afgelopen week op de website ScienceGuide dat we ons laten leiden door 'angst voor hoge sterfcijfers, terwijl die cijfers te weinig in het perspectief worden geplaatst van het gegeven dat er altijd mensen doodgaan'.
Vroeger bezweken we aan longontstekingen, de laatste jaren kosten griepgolven 6000 tot 9000 extra doden per jaar en dit jaar zal het coronavirus een voorname oorzaak zijn, betoogde ze.
Nobelprijswinnaar en biofysicus Michael Levitt en de Grieks-Amerikaanse hoogleraar epidemiologie John Ioannidis, verbonden aan de universiteit van Stanford, betogen hetzelfde.

Doemscenario's
Levitt voorspelde in een pril stadium opmerkelijk accuraat het aantal coronadoden (ruim 3000) en besmettingen (ruim 80.000) in China. Afgelopen maandag verwierp hij in de Los Angeles Times doemscenario's waarbij wereldwijd miljoenen doden vallen. 'We moeten de paniek bezweren.'
Op basis van data uit 78 landen zei hij dat de stijging van de besmettingen veelal afvlakt. Hetzelfde zei RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag in de Tweede Kamer over Nederland.
Levitt onderschrijft het nut van het verminderen van sociale contacten. Met name het verbod op grote bijeenkomsten en evenementen is zinvol, nu een groot deel van de bevolking nog niet immuun is en een vaccin op zich laat wachten. Maar het tot stilstand brengen van de economie kan de volksgezondheid op langere termijn ernstig ondermijnen. Werkloosheid, armoede en uitzichtloosheid liggen op de loer.

'Epidemie aan onjuiste beweringen'
Zijn collega Ioannidis, die geldt als een grootheid op zijn vakgebied en in 2015 een eredoctoraat van de Erasmus Universiteit kreeg, pleit in een vorige week verschenen artikel voor onderscheid tussen de daadwerkelijke epidemie en de 'epidemie aan onjuiste beweringen en mogelijk schadelijke acties'.
Hij houdt er rekening mee dat door 'verborgen' besmettingen het sterftecijfer van coronapatiënten, zelfs in landen die relatief veel testen, lager ligt dan de percentages die half maart bekend waren (0,9 procent in Zuid-Korea, 0,2 procent in Duitsland en 0,1 procent in Scandinavië).
Regelmatig handenwassen, thuisblijven en bij ziekte contacten vermijden is vermoedelijk zeer nuttig. Maar de 'extreme maatregelen' daar bovenop redden mogelijk meer potentiële slachtoffers van influenza dan van het coronavirus, stelt Ioannidis. Als we slechts een deel van alle middelen die we nu inzetten zouden aanwenden voor het stimuleren van vaccinaties tegen influenza, kan dat tienduizenden influenzadoden voorkomen.

Land lam leggen
En een lockdown draagt misschien bij aan spreiding van de epidemie, maar een vaccin is er pas over maanden of zelfs jaren. Dan is het misschien beter te focussen op bescherming van kwetsbare mensen, In plaats van zolang het land lam te leggen. 'De mondiale economie en samenleving hebben al een zware klap gehad van een epidemie die (volgens de stand van zaken op 14 maart) de dood heeft veroorzaakt van 0,01 procent van de jaarlijkse 60 miljoen doden wereldwijd en die vrijwel exclusief mensen met een relatief lage levensverwachting treft.'
Ioannidis betwist dat het om een uitzonderlijke pandemie gaat. Griepgolven in de winters van 1999-2003 leidden in verpleegtehuizen tot wel 8 procent doden. Als we sars en mers buiten beschouwing laten, hebben andere typen coronavirussen waarschijnlijk miljoenen geïnfecteerd en duizenden gedood. 'Maar alleen dit jaar wordt bij iedere besmetting en iedere dode alarm geslagen in het nieuws.'
Aldus het AD.

Met andere woorden: zijn we aan het doorslaan, ik denk van wel.
Daarom maar eens de cijfers van het aantal doden door het griepvirus erbij gehaald en dan schrik je eigenlijk pas echt.
Jaar (winter) 2017-2018, ruim 9000 doden! Jaar (winter) 2018-2019, ruim 2500 doden!<
Het blijkt dat de afgelopen jaren heel veel mensen daar aan overleden zijn en daar HOOR JE HELEMAAL NIEMAND OVER...geen maatregelen door de overheid...

Klik op de afbeelding voor een vergroting:

(Bron: Ministerie van Volksgezondheid)

Geplaatst: 24 maart 2020
orona, het virus...
De afgelopen dagen sloeg de twijfel toe. Hoe lang moeten we nog binnen zitten voordat dit drama voorbij is? Gelukkig geven de nieuwe cijfers een sprankje hoop, de daling lijkt ingezet. Vandaag is het aantal slachtoffers van het coronavirus opnieuw gedaald. Het lijkt of de piek nu echt bereikt is en het langzaam, heel langzaam, de goede kant uitgaat.
De persconferentie van de regering volg ik met ingehouden adem, aangezien er telkens meer doden en dan wéér strengere maatregelen volgen.
Maar waarom vallen er in Lombardije zoveel doden? Op het moment is de overlijdenskans er 12 procent, dat is hoger dan in China op het hoogtepunt van de besmetting.
Belangrijkste reden is dat niet veel getest kan/kon worden.
Blijft staan waarom er dan toch ruim vijfduizend Italianen aan het virus overleden zijn. Een eerste analyse komt van Walter Ricciardi, lid van het uitvoerend comité van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens hem overlijdt "slechts" 12 procent (= 600 mensen) dus van de geregistreerde slachtoffers aan het coronavirus alleen, de rest heeft op zijn minst één onderliggende aandoening, vaak meer. Het virus is volgens hem in veel gevallen het laatste zetje. Toch geldt voor die mensen 'corona' als doodoorzaak en niet hartfalen of kanker. In Duitsland doen ze dat anders, daar registreren ze alleen mensen die ècht aan COVID-19 zijn overleden. Dus 'aan' en niet 'met' het virus, zoals in Italië.
De hevigheid van de uitbraak in Lombardije wordt ook toegeschreven aan het klimaat, koud en vochtig in de winter, en aan de luchtkwaliteit. Lombardije is één van de meest vervuilde gebieden van Europa. Het virus schijnt het goed te doen in vervuilde mist en daar hebben ze veel van in Lombardije.
Daarnaast spelen er twee zaken een rol waar Noord-Italianen heel trots op zijn, maar die ze nu de das omdoen; hoge productiviteit en hoge levensverwachting.

Is er dan hoop voor Nederland waar de gezondheidszorg veel beter geregeld is?
Ja en nee, de omstandigheden zijn dan wel beter en de Nederlanders veel gezonder maar het virus slaat ook hier ongenadig toe. Toch hebben veel overledenen al wel een ernstige vorm van een aandoening, Corona is hier dan ook veelal het laatste zetje.
De Regio Uden-Veghel waar tot nu toe de meeste slachtoffers zijn te betreuren, had tussen 2007 en 2011 enorm veel last van de Q Koorts, een aandoening veroorzaakt door geiten. Er zijn in die periode veel dodelijke slachtoffers (bijna 4000) gevallen maar er zijn veel meer (aantal onbekend) latente dragers van het virus. Deze dragers zouden nu in combinatie met hart- en vaatziekten, wel eens het slachtoffer kunnen zijn van het Coronavirus; hoe ironisch hun laatste zetje.
De bacterie kan maanden tot jaren overleven in de omgeving. Er is één voordeel aan dit virus: Mensen die Q-koorts hebben kunnen andere mensen niet besmetten.

Dit is geen wetenschappelijk onderbouwd artikel, het is een samenraapsel van eerdere artikelen.


Geplaatst: 8 januari 2020
at al te verwachten viel:
Het college van B&W van Utrecht is voornemens de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan de Meentweg in De Meern door te laten gaan. De gemeenteraad is daarvan op de hoogte gesteld. De raad mag er formeel nog over debatteren maar eigenlijk is de beslissing al gevallen en dat terwijl er ruim 1400 handtekeningen zijn gezet onder een petitie om dit tegen te houden.
Maar de locatie is geschikt omdat deze voldoet aan geluidsnormen, een bushalte, scholen en sportclubs dichtbij (!) zijn. Overlast zal er niet zijn: er zijn strenge (!) huisregels,o.a. dat de bewoners om 22.00 uur binnen moeten zijn, en er zijn twee(!) medewerkers op de locatie. Het college geeft wel aan dat het geen garantie is voor het wegblijven van ellende, “maar we garanderen wel onze maximale inzet (?) om dat te realiseren.”
Wederom blijkt dat het college volstrekt geen rekening wenst te houden met bewoners in de directe omgeving. Eerder bleek dat al het geval met de invulling van het leegstaande verzorgingshuis Nijeveld. Ook daar werd de vrees van buurtbewoners voor overlast simpelweg onder het tapijt geveegd.
Het heeft er alle schijn van dat de voorgenomen plannen bijvoorbaat al in kannen en kruiken waren toen de inwoners van de Meern ingelicht werden over de invulling van beide gebouwen. Maar dat is niet nieuw: de annexatie van de gemeente Vleuten-de Meern was in den Haag allang bedisseld door de provincie èn gemeente Utrecht. Voor de vorm mocht er nog een actiecomité opgericht worden (onder aanvoering en steun van B&W van Vleuten-de Meern) om te protesteren: dan hebben de inwoners tenminste nog een beetje het idee dat er naar ze geluisterd wordt…
Inspraak? Democratie? Tja, dat is een ver van mijn bed show in Utrecht zowel bij gemeente als provincie..

Schijnheilig
Ons aller vriendin Lotje zegt in een interview dat ze niet wakker ligt van al het commentaar en kritiek wat ze krijgt. Zij heeft een hogere missie en doel en dat zal ze hoe-dan-ook bereiken, met of zonder steun van de Utrechtse bevolking.
En dan ook nog genomineerd worden tot Utrechtse politicus van het jaar? Godbetere dat ze gekozen wordt, dan is de democratie helemaal te verwaarlozen…
Maar...Ook van Zanen heeft een dubbele tong:
Hij verwacht de komende zes jaar het merendeel van zijn tijd te besteden aan de veiligheid in Utrecht. Hij zei te blijven aandringen op een aanpak die dicht bij mensen staat en die gericht is op samenwerking en verbinding.
Tja, wat zijn dat voor holle frasen? Als je met zulke voorstellen naar je “onderdanen” gaat voor invulling van panden die buurtbewoners -terecht- niet willen?
En dan wil ie het ook nog hebben over de mensen die zich inzetten voor veilige en schone wijken… hij haalt juist met de bewoners van deze twee locaties een bepaald soort mensen naar deze gebouwen welke niet bepaald een aanwinst zijn voor deze wijk.
Van Zanen: “ik ben burgemeester en doe het met veel plezier en hoop her en der iets goeds te doen.’’
Nou, begin er dan maar eens een keer mee, de inwoners van de Meern wachten er met smart op!

Geplaatst: 6 december 2019
al je net meemaken:
er is eigenlijk bijna nooit wat te doen in dit slaapdorpje en als wij met een verhuizing bezig zijn gebeurt er van alles: bushokje verbouwd aan de Rijksstraatweg door een (stelletje) idioten zonder hersens, komen er nieuwe bewoners in Huize Nijeveld (leveren geen enkele overlast voor de direct omwonenden -nou, gezien ontwikkelingen in een ander dorp- kan dat heel veel overlast geven, zoveel zelfs dat de nieuwe bewoners er niet eens meer willen wonen omdat ze weggepest worden door de autotochtone bewoners), rijdt er een auto in het Weer in het water (tja, als je zo'n verkeersplan hebt moet dat ook wel een keertje gebeuren), krijgt restaurant het Moment aan de Zandweg een vernietigende kritiek in het AD (kan beter de voor- en achterdeur maar sluiten...) en is er de mededeling dat de Heldammersingel in Veldhuizen aangepakt wordt vanwege sluipverkeer in de ochtend en middag.
En als bonus een vette tegenvaller voor Lotje: o.a. Mitros wil huizen bouwen in polder Rijnenburg. Tja, vrij naar een Almeloos spreekwoord: In de Meern is altijd wat te doen, een stoplicht... etc.
Geplaatst: 21 oktober 2019
et winkelcentrum Mereveldplein
is weer een winkel armer: de Zeeman is vertrokken, een dubbele unit (dus best wel veel vierkante meters) staat nu leeg.
Naast de dubbele unit aan de overkant naast het naaiatelier -waar een kwalitaria zou moeten komen maar al maanden geen activiteiten daar- is er nu dus best wel veel open ruimte.
Het gerucht gaat dat Kruidvat de leeggekomen winkel van Zeeman wil trekken bij de huidige ruimte.
Dat is geen luxe, als je nu door het Kruidvat winkelt struikel je over de volgestouwde looppaden...
(aanvulling: de helft van de winkelruimte van Zeeman is nu in gebruik door Kruidvat!)
Gelukkig is de leegegevallen ruimte van de schoenenwinkel weer gevuld met een filiaal van Ney York pizza, een aanvulling voor het plein!

oals het er nu naar uitziet
gaat men dan eindelijk beginnen aan de bouw van de Schatkamer (nu al ruim 5 maanden te laat vanwege allerlei redenen en nu maar hopen dat er weer geen uitstel komt door de stikstof problematiek), althans dat is de verwachting nu er bouwketen zijn geplaatst...
Afijn, Hoop doet leven!
Veel Merenezen zijn benieuwd wanneer het plaatje van hiernaast werkelijkheid wordt!


Geplaatst: 12 oktober 2019
orige week zaterdag ontdekte
mijn wederhelft dat een ruit was ingeslagen in een woning op de Wethouder Gerssenlaan.
Een dubbele ruit nog wel! Dat moet toch een aardige klap geweest zijn. Maar schijnbaar heeft niemand wat gehoord (of durft men niets meer te horen voor het geval dat...)
Snel iemand gewaarschuwd die de bewoners kent en deze moesten vanuit hun nieuwe woning waar zij aan het klussen waren, helemaal naar de Meern komen. Pas in de middag kwam de politie een blik nemen om te kijken wat er zoal gebeurd was....
Een beetje inbreker weet dat natuurlijk ook: je kunt rustig je slag slaan zonder dat er een haan naar kraait...
Maar warempel: vandaag stond er een artikeltje bij RTV Utrecht:
"DE MEERN - Met de arrestatie van twee jongens op een gestolen scooter lijkt de politie in één moeite door een serie woninginbraken te hebben opgehelderd in de Meern. Het duo werd aangehouden in de buurt rond de Oudenrijnsingel, waar deze maand al vijf keer is ingebroken.
Een surveillerende agent zag de jongens om ongeveer 19.50 uur rondrijden. Toen ze hun scooter geparkeerd hadden, kwam de agent erachter dat die als gestolen geregistreerd stond. Hij ging dan ook achter het duo aan.
Volgens de politie hadden de jongens een ''klein arsenaal aan breekvoorwerpen'' bij zich en konden ze niet uitleggen wat ze in de buurt te zoeken hadden.
''We durven voorzichtig te stellen dat we één of meerdere inbraken hebben voorkomen daar gisteren'', schrijft de politie op Facebook. Een van de verdachten werd vorige week samen met twee anderen ook al aangehouden in dezelfde buurt. Ook toen had hij inbrekersgereedschap bij zich."

Jongens zijn het nog... vroeg geleerd, oud gedaan en verzekerd van inkomen (en soms ook van kost en inwoning op kosten van het rijk...)

Geplaatst: 1 september 2019
indelijk
is ons dorp verlost van een ruine: Castellum Novum is gesloopt!


Geplaatst: 7 juni 2019
ollege is voor:
+5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak)
Hoezo "Utrechts"?
Nou, heel eenvoudig.
Stel: er wordt een plan opgesteld om iets geregeld te krijgen. Daarna ga je kijken of er voor dat plan voldoende mensen -belanghebbenden- te vinden zijn die jouw plan wel zien zitten. Normaal gesproken heb je voldoende draagvlak als je tenminste de helft van de belanghebbenden voor je plan weet te winnen. Zo werkt een democratie, normaal gesproken.
Het "Utrechts" draagvlak werkt anders: als er 9 personen in het college zitten en 5 zijn er voor het plan van de gemeente, dan is er in de ogen van de gemeente "voldoende" draagvlak. Dat noemen we iets anders dan democratie: je zin doordrijven.

Voorbeeldjes?
. Het verbieden van stinkende auto's in de binnenstad, heb je toevallig zo'n stinkmonster en je woont/werkt binnen de zone dan moet je maar een schonere auto aanschaffen. Is dat betaalbaar? Nee, niet voor iemand die geen wethouder vergoeding heeft. (nog afgezien of het allemaal werkt om de lucht schoner te krijgen). Voor de winkeliers niet echt omzet bevorderend en leegstand dus een gevolg kan worden, is dat dan mooi? Ach, ja: college is voor: +5+ stemmen=ruim "Utrechts" draagvlak.
. Het knippen/hakken in de wegen rond de oude binnenstad zodat je met je auto ergens dus niet meer zo makkelijk komt. Dan moet je wel op de fiets, hebben de inwoners van Utrecht daarom gevraagd? Zeer waarschijnlijk niet, maar dat maakt niets uit in de besluitvorming, (college is voor: +5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak) dus hakken we lekker door.
. Het aanleggen van een peperdure tramlijn. Dan zijn we van die stinkbussen af in de binnenstad. Betaalbaar? Maakt niet uit (college is voor: +5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak). Nog afgezien of die lijn ooit rendabel gaat worden, immers: studenten hebben allemaal een OV kaart. en kunnen we de kosten in de hand houden? Eh, nee. En er is toch nog steeds een strijkstok van een paar miljoen.
. Het verkopen van openbare ruimte aan een projectontwikkelaar zodat die er weer wat leuks (financieel gewin?) mee kan doen, hebben we daar als inwoners van deze stad omgevraagd? Eh, nee maar (college is voor: +5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak) onder de noemer marktwerking (?)
. Het opdringen van een tippelzone aan De Meern, hebben we daar om gevraagd? (college is voor: +5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak). Uiteindelijk kwam er zoveel protest (en stonden er verkiezingen voor de deur -klein detail) dat het plan werd teruggetrokken (ook al omdat een aantal bedrijven forse claims in zouden gaan dienen bij de gemeente als men dit plan toch door zou zetten)
. Het vestigen van een opvanglocatie van verslaafden in De Meern. Hadden we daarom gevraagd? (college is voor: +5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak). Nee dus, maar dat is er zo maar even tussendoor geschoven.
. Het aanleggen van een busbaan dwars door De Meern hebben we daarom gevraagd en is het handig om dit te doen? (college is voor: +5 stemmen=ruim "Utrechts" draagvlak) waardoor wijken alleen bereikbaar zijn via de rondwegen. Als je ziet hoe vaak men 'per ongeluk' toch de busbaan neemt.
. Het aanleggen van fietswegen (o.a. Zandweg en enkele singels) waar de auto te gast is. Is dat een slimme oplossing, nu rijden fietsers daar ALTIJD met zijn vieren over de volle breedte van de weg. (college is voor: +5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak), het is wachten op ongelukken.
. Het verbeteren van de Meerndijk en de inrichting aanpassen aan de hedendaagse norm van auto pesten. Er is niemand in De Meern te vinden die de brede stoepen, brede "fietspaden" en smalle autobaan handig vindt. (college is voor: +5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak). Er gaan daar een keertje ernstige ongelukken gebeuren, als je ook de zijwegen van de Meerndijk voorrang moet verlenen, dit gebeurt totaal niet.
. Castellumlaan opnieuw inrichten aan de hedendaagse norm van auto pesten en voor fietsers een levensbedreiging scheppen. (college is voor: +5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak) Er is iemand wakker geworden in de stad en (letterlijk) met een stoepkrijtje een paar lijnen heeft getrokken en dus is nu een 'fietspad'. De eerste fietser die daar een ongeluk door kreeg is er gelukkig redelijk goed vanaf gekomen, maar ik hou mijn hart vast als het daar echt druk gaat worden.
. Windmolens plaatsen in de polders bij De Meern. Bijna iedereen is tegen, onder andere buurtgemeenten:
Het CDA Nieuwegein sprak over het ontbreken van genoeg draagvlak voor de Utrechtse plannen.
Woerdense politieke partijen vinden dat er over de hoofden van de inwoners van Utrecht geregeerd wordt.
Maar: het nieuwe provinciebestuur (gedeputeerden) bestaat globaal uit dezelfde partijen als het college van B&W en zij hebben dezelfde agenda, dus die windmolens komen er. EG WEL!
Bovendien: (college/gedeputeerden zijn voor: +9 stemmen= ruim "heel groot Utrechts" draagvlak) dus we draaien lekker door! (woont er een wethouder/gedeputeerde aan de Ringkade/Heijcoppperkade/Reijerscop/Nedereindseweg? Denk het niet.)
. Een AZC op een slinkse wijze inpassen in een wijk van De Meern. Pas als alles rond is dan worden bewoners gevraagd hun goedkeuring te geven welke er dus niet komt. De wethouder geeft aan dat hij voldoende draagvlak ziet in deze buurt en zet zijn plan door. De wijk geeft aan dat er hooguit 2 mensen voor de komst zijn maar: -je raadt het natuurlijk al: (college is voor: +5 stemmen= ruim "Utrechts" draagvlak)
. Wat wordt de volgende blunder van een coalitie met 'voldoende' draagvlak?
Hoe komt het dan toch dat er zo weinig vertrouwen is in de gemeente Utrecht?
Omdat men enkel en alleen belang ziet in het oplossen van een (mondiaal) vraagstuk: luchtkwaliteit verbeteren, het braafste jongetje van de klas spelen?
Het is een nobel streven, maar zo lang de Groen Links en D66 stemmers nog lekker een stedentripje van 2 dagen doen naar bijv. Barcelona, of verder weg en het RUHR gebied lekker doorgaat met het stoken van Bruinkool zal die 0,0007 % (landelijke) besparing op de luchtkwaliteit van Utrecht wel lekker veel helpen.
Maar ja: er is ruim voldoende draagvlak want de Utrechters stemmen massaal voor de plannen van Groen Links en D66, of wacht, zijn dat toevallig stemmers welke alleen tijdens hun studietijd in het Utregse doorbrengen en de ECHTE Utrechters dus niets in te brengen hebben?


Geplaatst: 18 mei 2019
e Don Quichot van De Meern.
Ja hoor, de VVD heeft weer een stok gevonden om onze mooie Lotje (van Getikt), wethouder als beroep hebbende, te slaan.
De VVD heeft maar liefst 101 vragen gesteld over het voornemen om een energiepark aan te leggen naast onze 'voordeur'. Ze hadden zeker even niets beters te doen?

Het zal toch voor eenieder (behalve Groen Links en aanhang: lees studenten welke passé in het Utregse vertoeven voor de tijd dat zij in het Utregse studeren) duidelijk zijn dat je op je achterhoofd gevallen moet zijn (en er duidelijke restverschijnselen waar te nemen zijn in de vorm van verkeerde besluiten nemen) om op die plaats dat park (klinkt leuk, hoor, dat wel!) te situeren.
Aan de andere kant: de polder Rijnenburg (en Reyerscop/Veldhuizen-tot aan de gemeente grens met Harmelen) volplempen met woningen voor de beter-gesitueerden is ook niet aanlokkelijk. Het is algemeen bekend dat er veel te weinig woningen (in welke vorm dan ook) voor, zeg maar Jan met de Pet (waarvan er toch wel veel wonen in het Meernse), beschikbaar zijn.
Voor de beter-gesitueerden zijn er al mogelijkheden te over (Pijlsweerd-Witte Vrouwen-Tolsteeg-Oudwijk-Wilhelminapark puilt uit, maar ja: alle yuppen verzamelen!!!).
Ooit was er een convenant tussen de Provincies Zuid-Holland en Utrecht dat het groene hart niet of slechts gedeeltelijk bebouwd mocht worden om boeren en tuinders de ruimte geven. Maar ook aan recreanten in beide provincies; het groene hart moest de Groene Long vormen waarin natuur-milieu en ontspanning voorop moest staan.
Edoch, zie: de boeren en tuinders zijn vertrokken en de recreant mag nu naar de Hoge Veluwe (om entree te moeten betalen als je een bosperceel van 25 ha in wilt lopen/fietsen...) omdat het eenvoudigweg niet zo lekker recreeren is tussen betonnen dozen.
Dus beste VVD: er was maar één vraag nodig: "Waarom moet De Meern de beerput van Utreg zijn/worden?"
Want: vraag maar eens aan GL/D66
 • waarom er een tippelzone moest komen,
 • waarom er een verslaafdenopvang moest komen,
 • waarom er een AZC voor jongeren moet komen?
 • Een Merenees snapt dat niet, of was de annexatie van Vleuten-De Meern juist nodig om alle ellende van Utreg hier in het (afvoer)putje te kwakken?
  En dat voor een gemeente (Vleuten-De Meern) welke de grote stad (Utreg) van de financiële problemen afgeholpen heeft in 2000...
  Fijn, dat je dan zo bedankt wordt!


  Geplaatst: 2 mei 2019
  e komende maanden
  ga ik veel werken aan deze site dus kom vooral nog eens terug om te kijken wat er van geworden is!  ee eerste ECHTE dag van mijn pensioen.
  Daar ga je vanaf nu meer over lezen.
  Het mooie is dat ook op 1 mei, maar dan in 1975, mijn vader Gert van Engelen (van de Meentweg), werkzaam bij het Ziekenfonds en in die hoedanigheid bij vele huishoudens langs kwam om hun contributie op te halen, van Kockengen-Harmelen-Vleuten en alle landerijen die er tussen lagen, met pensioen ging.
  Tot en met gisteren was ik in dienst van de GGD Hart voor Brabant als Facilitair Ondersteuner A met als standplaats den Bosch. Daarvoor was ik Facilitair Ondersteuner voor de Consultatiebureaus in Brabant Oost (zeg maar vanaf den Bosch tot en met Boxmeer) .
  De reden waarom ik met vervroegd pensioen ben gegaan is niet geheel vrijwillig. Vanwege mijn duizeligheid moest ik wel stoppen omdat ik niet meer zonder risico's mijn werk kon doen.
  Gelukkig kon ik eerder met pensioen omdat ik in de jaren een behoorlijk pensioen opgebouwd heb, dat is dan een meevaller bij een tegenvaller...
  Mijn werkgever vond het niet nodig om mijn geste om eerder te stoppen, te belonen met een gepaste geldelijke bijdrage. Ik heb de GGD Hart voor Brabant veel geld bespaard maar dat is door hen in het geheel niet op mijn gewenste waarde geschat, eigenlijk wel een beetje kinderachtig van zo een grote organisatie die pretendeert het beste met de mens voor te hebben, maar de eigen werknemers niet als zodanig behandeld...(ik weet vele voorbeelden van werknemers die door deze GGD aan de kant zijn geschoven met een aalmoes).
  Ik heb edoch (jawel, dat kan echt wel) met heel veel plezier voor deze GGD gewerkt en ik heb kansen gekregen om van mijn vak een succes te maken. Vaak was het pionieren omdat we een nieuwe tak gingen uitwerken: de ondersteuning van de Consultatiebureaus welke van de verschillende zorginstanties naar de GGD gingen in 2012.
  Er was helemaal niets toen we begonnen op 1 november 2012. We moesten alle 66 CB's in ons werkgebied van de GGD Hart voor Brabant in kaart brengen en dat hebben we in 2 maanden met heel veel energie en inzet voor elkaar gekregen!

  Uiteraard is er ook een prive leven en hobbys.
  Daarover later meer!